Samspill og nyskaping for bærekraftig utnyttelse av marint råstoff

Vi avlaster klyngens medlemmer ved å ta initiativ til – og ved å være en pådriver, koordinator og fasilitator av tilbud og aktiviteter som alle medlemmer kan dra nytte av.

Ved å ta ut en høyere verdi på sluttproduktet, samt utnytte råstoffet i mye høyere grad, er potensialet i sjømatnæringene stort. Derfor er vår misjon å fremme samspill og nyskaping for bærekraftig utnyttelse av marint råstoff.

Gjennom samarbeid og felles aktiviteter bidrar vi til økt verdi og bærekraftige utnyttelse av marint råstoff, og til å styrke våre medlemmers posisjon i markedet. Vi er en drivkraft og et nav for samspill, industrielle løft og sirkularitet i hele verdikjeden.

På vegne av klyngen og klyngens medlemmer jobber vi for å fremme sirkulære forretningsmodeller og økt lønnsomhet, bidra til bærekraftig utnyttelse av marint råstoff for å øke konkurransekraften, styrke markedsposisjonen, samt skape verdiskapende nettverk og kompetansearenaer.

Sammen når vi lenger på den internasjonale konkurransearenaen

Våre strategiske målområder for 2026

Les mer om våre strategiske målområder og medlemskapet i Blue Legasea på de neste sidene.